Преподаватели

доц. д-р инж. Траян Стамов

Ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ / преподавател по моделиране и промишлен и транспортен дизайн

гл. ас. д-р Теодора Пешева

Заместник ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ / преподавател по графичен и интериорен дизайн

доц. д-р инж. Боряна Георгиева

преподавател по теория и евристични методи в дизайна

доц. д-р инж. Георги Червендинев

преподавател по интериорен дизайн

доц. д-р инж. София Ангелова

преподавател по ергономично проектиране и интерфейсен дизайн

гл. ас. д-р Александър Радославов

преподавател по графичен дизайн и дизайн на опаковки

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова

технически сътрудник / преподавател по моден и текстилен дизайн

гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова

преподавател по формообразуване и структури в дизайна

гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова

преподавател по графичен дизайн и типография

гл. ас. д-р Ивелина Даулова

преподавател по художествени дисциплини

гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева

преподавател по художествено-приложни дисциплини

гл. ас. д-р инж. Светла Иванова-Василева

преподавател по ергономия, организация на труда и софтуерна ергономия

ас. Йоана Кютинска

технически сътрудник / преподавател по графичен дизайн и типография

Колеги, свързани с катедрата

гл. ас. д-р Яна Юнакова

НХА, катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“

преподавател по художествени дисциплини

инж. Милка Иванова

пенсионер, инженер към катедра „Инженерен дизайн“

проф. д-р Мария Евтимова

пенсионер, преподавател по цветознание и изобразителни техники

проф. д-р Пенка Димитрова

пенсионер, преподавател по моден и текстилен дизайн

доц. Емилия Чаушова

пенсионер, преподавател по продуктов и интериорен дизайн

доц. Цветан Илиев

пенсионер, преподавател по графичен дизайн

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

пенсионер, преподавател по теория и творчески методи в дизайна

проф. д-р инж. Николай Ангелов

МТФ, катедра ТМММ

пенсионер, преподавател по инженерни дисциплини

доц. д-р инж. Алекси Момов

СФ, катедра ИИИМ

пенсионер, преподавател по ергономия, ергономично проектиране и техническа безопасност