Преподаватели

доц. д-р инж. Боряна Георгиева

Ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ / преподавател по теория и евристични методи в дизайна

доц. д-р Михаела Гаджева-Неделчева

Заместник ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ / преподавател по художествено-приложни дисциплини

доц. д-р инж. Геновева Владимирова

преподавател по промишлен и индустриален дизайн

доц. д-р инж. София Ангелова

преподавател по ергономично проектиране и интерфейсен дизайн

доц. д-р инж. Траян Стамов

преподавател по моделиране, промишлен и транспортен дизайн

гл. ас. д-р Александър Радославов

преподавател по графичен дизайн и дизайн на опаковки

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова

технически сътрудник / преподавател по моден и текстилен дизайн

гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова

преподавател по формообразуване и структури в дизайна

гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова

преподавател по графичен дизайн и типография

гл. ас. д-р инж. Ивелина Даулова

преподавател по художествени дисциплини

гл. ас. д-р инж. Светла Иванова-Василева

преподавател по ергономия и софтуерна ергономия

гл. ас. д-р Теодора Пешева

преподавател по графичен и интериорен дизайн

ас. Йоана Кютинска

технически сътрудник / преподавател по графичен дизайн и типография

Други преподаватели

гл. ас. д-р Яна Юнакова

НХА, катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“

преподавател по художествени дисциплини

доц. д-р инж. Георги Червендинев

преподавател по интериорен дизайн

проф. д-р Мария Евтимова

преподавател по цветознание и изобразителни техники

проф. д-р Пенка Димитрова

преподавател по моден и текстилен дизайн

доц. Емилия Чаушова

преподавател по продуктов и интериорен дизайн

доц. Цветан Илиев

преподавател по графичен дизайн

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

преподавател по теория и творчески методи в дизайна

проф. д-р инж. Николай Ангелов

МТФ, катедра ТМММ

преподавател по инженерни дисциплини

доц. д-р инж. Алекси Момов

СФ, катедра ИИИМ

преподавател по ергономия, ергономично проектиране и техническа безопасност

инж. Милка Иванова

инженер към катедра „Инженерен дизайн“