Преподаватели

доц. д-р инж. Георги Червендинев

Ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ и преподавател по ергономия и ергономично проектиране

доц. д-р инж. Траян Стамов

Заместник ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ и преподавател по пластични методи и дизайн на транспортни средства

доц. д-р инж. Боряна Георгиева

Теория и евристични методи в дизайна

доц. д-р инж. София Ангелова

Теория на дизайна, ергономия, дизайн на взаимодействие

гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова

Художествени дисциплини, шрифт, калиграфия и графичен дизайн

гл. ас. д-р Александър Радославов

Графичен дизайн и дизайн на опаковки

гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева

Художествено-приложни дисциплини

гл. ас. д-р инж. Светла Иванова-Василева

Ергономия, организация на труда и софтуерна ергономия

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова

Естетика, моден и текстилен дизайн

гл. ас. д-р Теодора Пешева

Художествени дисциплини, графичен и интериорен дизайн

гл. ас. д-р Ивелина Даулова

Художествени дисциплини

ас. Йоана Кютинска

Шрифт и калиграфия

инж. Милка Иванова

Инженер към катедра „Инженерен дизайн“

Други преподаватели

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Художествени дисциплини

проф. д-р Пенка Димитрова

Художествени дисциплини

проф. д-р Мария Евтимова

Художествени дисциплини

доц. Емилия Чаушова

Художествени дисциплини, продуктов и интериорен дизайн

доц. Цветан Илиев

Графичен дизайн

проф. д-р инж. Николай Ангелов

катедра ТМММ, МТФ

Инженерни дисциплини

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

Теория и творчески методи в дизайна

доц. д-р инж. Алекси Момов

катедра ИИИМ, СФ

Ергономия, ергономично проектиране и техническа безопасност