НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

D etc. “Съвременни технологии в дизайна, архитектурата, изкуството и културата”

SCIENTIFIC CONFERENCE

D etc. “Contemporary technologies in design, architecture, art and culture”

Second edition in 2024 (content in English):

First edition in 2023 (content in Bulgarian):