специалност и катедра

Инженерен дизайн

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проектите на лаборатория IDLab към катедра „Инженерен дизайн“

Станете част от БДГ – групата на българските дизайнери в България и чужбина