специалност и катедра

Инженерен дизайн

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интересни истории на бивши студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проекти на лаборатория IDLab към катедра „Инженерен дизайн“

Включете се в БДГ и създайте контакти с дизайнери от България и чужбина