България, София 1756
бул. „Климент Охридски” №8
ТУ-София
Учебен блок 4
Машиностроителен факултет (МФ)
катедра „Инженерен дизайн”
+359 2 965 2884

Пишете ни