Студенти

Бакалаври

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър
Професионална квалификация:
Инженер дизайнер
Срок на обучение:
4 години
Форма на обучение:
редовна

Учебен план

Разгледайте учебния план в детайли – изучаваните дисциплини за всеки семестър, както и седмичния хорариум, списък на избираеми дисциплини и др.

Учебен план 2023/2024

Учебни дисциплини

Научете повече за дисциплините по време на обучението и разгледайте галерии с някои студентски задачи.

Разгледайте галериите

График на
учебния процес

Информирайте се за графика на учебния процес – учебни занятия за зимен и летен семестър, зимна и лятна изпитна сесия, ваканции и празнични дни.

Учебен процес 2023/2024

График на
лятна изпитна сесия

Изпити 2022/2023 – Курс I
Изпити 2022/2023 – Курс II
Изпити 2022/2023 – Курс III

Полезни връзки и информация

Информирайте се за студентските такси, награди, стипендии, кредитиране, общежития, организации, правилници и др.

Научете повече