Студенти

Докторанти

Образователна и научна степен:
Доктор
Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Научна област:
Технически науки
Научна специалност:
“Ергономия и промишлен дизайн”

График за ПРИЕМ

Информирайте се за графика за прием на докторанти – срокове за подаване на документи, изпити, класиране, записване.

Информация за ПРИЕМ

Научете повече за конкурсите за прием на докторанти, списъка с необходими документи за кандидатстване и др.

Прием 2021/2022

КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ В ТУ – СОФИЯ

Информация 2021/2022
За получаване на по-пълна информация, справки и др. се обръщайте към главен експерт към отдел ”Докторанти” на ТУ-София маг. инж. Мадлен Левкова

блок 2, етаж 3, кабинет 2312
+359 2 965-2592madlen@tu-sofia.bg

Списък на редовните докторанти по инженерен дизайн

Докторант Тема / Срок Ръководител
01 Стоян Христов Кавалов доц. д-р Георги Червендинев
02 Кремена Стефанова Петрова Изследване на визуализацията на информация в семантичен аспект
(1 март 2019 – 1 март 2022)
доц. д-р Георги Червендинев
03 Кирил Станиславов Тодоров
(1 март 2018 – 1 март 2021)
доц. д-р Георги Червендинев