Студенти

Докторанти

Образователна и научна степен:
Доктор
Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Научна област:
Технически науки
Научна специалност:
“Ергономия и промишлен дизайн”

График за ПРИЕМ

Информирайте се за графика за прием на докторанти – срокове за подаване на документи, изпити, класиране, записване.

Информация за ПРИЕМ

Научете повече за конкурсите за прием на докторанти, списъка с необходими документи за кандидатстване и др.

Прием 2023/2024

КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ В ТУ – СОФИЯ

Информация 2021/2022
За получаване на по-пълна информация, справки и др. се обръщайте към маг. инж. Соня Асенова от отдел ”Докторанти” на ТУ-София

блок 2, етаж 3, кабинет 2312
+359 2 965-2592sasenova@tu-sofia.bg