Студенти

Докторанти

Образователна и научна степен:
Доктор
Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Научна област:
Технически науки
Научна специалност:
“Ергономия и промишлен дизайн”

График за ПРИЕМ

Информирайте се за графика за прием на докторанти – срокове за подаване на документи, изпити, класиране, записване.

. График 2016/2017

Информация за ПРИЕМ

Научете повече за конкурсите за прием на докторанти, списъка с необходими документи за кандидатстване и др.

. Прием 2016/2017

КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ В ТУ – СОФИЯ

Информация 2016/2017
За получаване на по-пълна информация, справки и др. се обръщайте към главен експерт към отдел ”Докторанти” на ТУ-София маг. инж. Мадлен Левкова

блок 2, етаж 3, кабинет 2312
+359 2 965-2592madlen@tu-sofia.bg

Списък на редовните докторанти по инженерен дизайн

Докторант Тема / Срок Ръководител
01 Стоян Христов Кавалов доц. д-р Георги Червендинев
02 Кремена Стефанова Петрова Изследване на визуализацията на информация в семантичен аспект
(1 март 2019 – 1 март 2022)
доц. д-р Георги Червендинев
03 Кирил Станиславов Тодоров
(1 март 2018 – 1 март 2021)
доц. д-р Георги Червендинев
04 Анжела Андреева Андреева Дизайн концепция за създаване на мобилни конструктивни елементи за галерийна и музейна среда
(1 март 2017 – 1 март 2020)
проф. д-р Мария Евтимова
05 Радка Йорданова Йорданова Съвременни интерпретации на детското облекло с преобразу­ва­не на конструкцията му за игра
(1 март 2015 – 1 март 2018)
проф. д-р Пенка Димитрова
06 Нели Красимирова Николова Изследване на възможности за приложение на би­о­инспирира­ни научни разработки в дизайна на сред­ст­ва за седене
(1 март 2015 – 1 март 2018)
доц. Емилия Чаушова
07 Росен Юлиянов Такев Изследване на жизнения цикъл на продуктите като фактор за дизайна
(1 юли 2014 – 1 юли 2017)
– отчислен с право на защита
доц. Емилия Чаушова