Студенти

Дипломанти

Образователно-квалификационна степен:
ОКС Бакалавър / ОКС Магистър
Професионално направление:
5.13. Общо инженерство
Научна област:
Технически науки
Научна специалност:
“Ергономия и промишлен дизайн”

График на ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Информирайте се за графика на дипломните защити – документи, сроковете за изпълнение и за предаване на дипломните работи, записване за съответни дати от графика.

График защити ОКС Бакалавър 2017/2018
График защити ОКС Магистър 2017/2018

Указания за дипломни работи

Научете повече за оформянето на дипломните работи, изискванията по отношение на тяхната форма и съдържание.

Указания за дипломанти

КАК СЕ СТАВА ДИПЛОМАНТ В ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН

За получаване на пълна информация, справки и др. се обръщайте към инж. Милка Иванова

блок 4, етаж 5, кабинет 4524
+359 2 965 3248milkachr@tu-sofia.bg