специалност и катедра

Инженерен дизайн

Научете повече за D etc. – ежегодната конференция на катедра „Инженерен дизайн“

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проекти, реализирани през годините с участието на преподаватели и студенти от специалност ИД

Станете част от БДГ – най-голямата общност на български дизайнери в България и в чужбина