специалност и катедра

Инженерен дизайн

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

X-та научна конференция с международно участие КИН 2022 „Съвременни технологии в културно-историческото наследство”

Станете част от БДГ – най-голямата общност на български дизайнери в България и в чужбина