Лаборатория ИД

.

tu_IDlab_logo_200x200_000

Лаборатория ИД е научно-приложна лаборатория към катедра “Инженерен дизайн”, чието официално наименование е “Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна”. Основна цел на лабораторията е да създаде условия за изпълнение на реални проекти, свързани с развойната и изследователска дейност в областта на промишления дизайн.

Предмет на дейност на лаборатория ИД:
консултантска дейност
проектантска дейност
изработване на макети и прототипи
учебна дейност с включване на студенти в реални проекти под формата на стажове и практики

Лабораторията ще дава възможност за провеждане на упражнения на студентите, които са свързани с изработване на макети, включително и по дипломни работи от специалността.

Материалната база на лабораторията се осигурява частично от материалната база на катедра “Инженерен дизайн”. Основните помещения на Лаборатория ИД (ID Lab) са ателиета 3127 и 4233.

tu_IDlab_ekip_640x300_002