Студенти

Кандидат-студенти

Кандидатстудентски прием за Бакалавър

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства с изпити по Рисуване и Композиция. В приложения 7 и 8 (стр. 22-24) от Справочник 2017 са дадени общи указания за двата кандидатстудентски изпита за специалност “Инженерен дизайн”.

Предварителни кандидатстудентски изпити по Рисуване и Композиция се провеждат през месец април.

Редовни кандидатстудентски изпити по Рисуване и Композиция ще се проведат през юли 2019г.[/highlight].

Всички изпити се провеждат само в ТУ – София.

Приемането на документи и такси за кандидатстване може да стане в ТУ–София, онлайн на сайта на ТУ-София и в регионалните центрове за приемане на документи.

За актуална информация, свързана с кандидатстудентския прием следете на портала на ТУ-София priem.tu-sofia.bg и в Справочник 2017.

Правилата за приемане на студенти в ТУ-София са описани подробно в Правилник, публикуван за кандидатстудентска кампания 2018.

Кандидатстудентски подготвителни курсове

Катедра „Инженерен дизайн” организира целогодишни кандидатстудентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция за специалност „Инженерен дизайн“:

  • Целогодишен курс: от 27-ми октомври 2018г. до 10-ти април 2019г. в ателие 4502.
    Рисуване – всяка работна събота от 9:00ч. до 13:00ч. (5 уч. ч.)
    Композиция – всяка работна събота от 13:30ч. до 17:30ч. (5 уч. ч.)
    Цената за едно занятие по Рисуване или Композиция e 20 (двадесет) лева; за двете – 40 (четиридесет) лева.
  • Ускорен курс – през май и юни 2019г. (пет седмици от понеделник до петък, без събота и неделя)

Информация и записване: инж. Милка Иванова, каб. 4524, блок 4 на ТУ-София, тел. 02 965 3248 и 0895 58 85 76.

Изпит по РИСУВАНЕ

Информация за изпит по Рисуване

Галерия с кандидатстудентски изпитни задачи по Рисуване

Изпит по КОМПОЗИЦИЯ

Информация за изпит по Композиция

Галерия с кандидатстудентски изпитни задачи по Композиция

ВАЖНО

За кого е предназначена тази специалност и за кого не е подходяща?

Тази специалност е подходяща за лица с явно изразени иновативни нагласи, способни да изобразяват идеите си, да притежават способности и умения да интепретират хармонизирани и композиционно добре структурирани системи, но и да ценят аналитичните методи и логическите изводи. Бъдещите инженер-дизайнери не би трябвало да са подвластни на стереотипи.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

Подходяща е за хора, които биха искали да създават, творят, конструират. Интересуващи се от света около себе си, любопитни, креативни, широко скроени. Готови да се нагърбят с решаването на проблеми. Готови да търсят отговори и да експериментират. Не е подходяща за хора нямащи отношение към естетиката, стила, визията, конструирането, както и към рисуването и логиката.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

За талантливи, креативни, млади хора. Не е подходяща за фиктивно следващи мързеливци.

гл. ас. д-р Здравка Брайкова

Специалността е най-подходяща за хора, които желаят да се занимават сериозно с дизайн. Не е подходяща за хора без мотивация.

доц д-р Георги Червендинев

За хора, които съчетават в себе си креативно и логическо мислене. Хора със силно изразени артистични наклонности не биха били подходящи за специалността.

гл. ас. д-р Боряна Георгиева

За любопитни и неуморни хора, които не се страхуват да скочат в дълбоката вода.

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Специалността ИД е подходяща за студенти, бъдещи инженер-дизайнери, които имат склонност към прилагането на художествен и естетичен подход при решаването на реални инженерни задачи.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Какви знания и умения са необходими на студентите, за да преминат през годините на обучение и да завършат успешно?

Да имат настройката да мислят и да си задават въпроси, да бъдат сръчни – другото се наваксва. :)
Естествено трябва да бъдат креативни и да не ги мързи, което ще рече, че трябва да имат истинска мотивация да се занимават с дизайн, което пък от своя страна значи, че няма място за рутина и трябва да бъдат готови да превключват между различни задачи.

гл. ас. д-р София Ангелова

Еднакво добре усвоени знания и развити умения и в инженерните, и в художествените аспекти на специалността. Балансирано инженерно и артистично мислене.

гл. ас. д-р Боряна Георгиева

Необходимо е да имат непрекъснато желание да учат нови неща и развиват своите умения в проектирането.

доц. д-р Георги Червендинев

Преди всичко е необходима лична мотивация, ясни цели, упоритост, трудолюбие. Всички тези качества са необходими, за да се развият заложбите и таланта, който студента притежава. :) А е нужно да имат усет към форма, цвят, конструкция, логическо и абстрактно мислене.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

За успешното завършване на обучението по Инженерен дизайн е необходимо студентите да имат малко талант и силна мотивация да покрият изискванията за успешен учебен процес. Интелектуалният фон, който трябва да притежават като съвкупност от теоретични знания и практически умения е необходимо да не е тясно профилиран, а в рамките на нормалното и постижимото с тенденция към многостранно развитие.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

На студентите от специалността ИД са необходими достатъчно знания в областта на точните науки – математика, физика, материалознание, машинознание, ергономия, специализирани конструкторски и дизайнерски програмни продукти, както и познания и умения, постигани с помощта на компютърни програми по цветознание, формоизграждане и компютърно рисуване и прототипиране.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Основни: формообразуване, композиция, тектоникa, ергономия, техническо документиране, материалознание и компютърни технологии.

доц. д-р инж. Алекси Момов

Познания в областта на точните науки и изобразителното изкуство, но най-вече широка обща култура, аналитичност, креативност и творческа продуктивност.

гл. ас. Светла Василева

Какви са възможностите за реализация на студентите по специалността след получаването на диплома от ИД?

Широкия спектър от познания, които студентите получават им дава възможност за реализация в различни направления на дизайна.

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Предвид теоретичните аспекти при подготовката на инженер-дизайнерите и в съответствие с техните индивидуални способности, интереси и желания те могат да се адаптират бързо към различните продуктови сегменти на икономиката. Обучението е широко профилно и създава възможности за мобилност при избора на конкретни сфери на реализация.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

За жалост реализацията е трудна на нашия пазар, но подготовката която получават нашите студенти е широка и им дава шансове в редица области на дизайна.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

Във всички фирми, които произвеждат потребителски стоки и изделия.

доц. д-р инж. Алекси Момов

В проектантски фирми, в големи фирми в дизайнерския отдел, самостоятелно по проекти, вкл. от България за чужбина.

гл. ас. Светла Василева

За съжаление у нас, поради неработещата в момента индустрия, тези наши възпитаници, с изключение на онези, които се насочват в областта на графичния дизайн и по-конкретно при подготовката на печатни и рекламни издания, не намират веднага или желаната реализация.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Мога да кажа от личен опит, че когато човек е безкомпромисен към себе си, желанията и мечтите си и искрено и истински следва повика на сърцето си – успехът е сигурен.

гл. ас. д-р Михаела Гаджева

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проекти на студенти и преподаватели от специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интересни истории на бивши студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Включете се в дизайн мрежа и създайте контакти с дизайнери от България и чужбина