Екип публикации | Editorial Team

Условия за ползване на сайта

Всички елементи на уебсайта design.tu-sofia.bg, в това число неговия дизайн, софтуер, всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и приложения, както и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на специалност “Инженерен дизайн” в ТУ-София и/или нейните партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта, както и изображение от уебсайта, да бъдат използвани чрез социални мрежи, при условие, че това не причинява вреди за специалност “Инженерен дизайн” в ТУ-София и/или нейните партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на специалност “Инженерен дизайн” в ТУ-София и посочване на линк към уебсайта на специалност “Инженерен дизайн” в ТУ-София и/или нейните партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете/изображенията са копирани.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на специалност “Инженерен дизайн” в ТУ-София и/или нейните партньори за съответния вид използване.

Terms of use

Copyright (c) 2023, Department of Engineering Design – Technical University of Sofia, Bulgaria. All rights reserved.

The content of design.tu-sofia.bg, including all software, database, code, design, text, visual, and audio content, documents, trademarks and logos, is protected by copyright under Bulgarian and international laws. You are not permitted to use (modify, distribute, publish, transmit or create derivative works of) this content without our prior written consent or the consent of the third party that owns the material.

Visitors or users are allowed to share content (without modifying it) from the website using social media but a link to the source must be included.