специалност и катедра

Инженерен дизайн

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте реализирани от нас проекти

Станете част от БДГ – най-голямата общност на български дизайнери в България и в чужбина