специалност и катедра

Инженерен дизайн

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интервюта с бивши и настоящи студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проектите на лаборатория IDLab към катедра „Инженерен дизайн“

Разгледайте проектите на катедра „Инженерен дизайн“

Участвайте в IX-та научна конференция с международно участие КИН 2021 „Съвременни технологии в културно-историческото наследство”, на която катедра ИД е домакин

Станете част от БДГ – най-голямата общност на български дизайнери в България и в чужбина