Студенти

Кандидат-студенти

Кандидатстудентски прием за Бакалавър

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства с изпити по Рисуване и Композиция. В приложения 7 и 8 (стр. 22-24) от Справочник 2017 са дадени общи указания за двата кандидатстудентски изпита за специалност “Инженерен дизайн”.

Предварителни кандидатстудентски изпити по Рисуване и Композиция се провеждат съответно на 6-ти и 7-ми април 2019г.

Редовни кандидатстудентски изпити по Рисуване и Композиция ще се проведат съответно на 2-ти и 3-ти юли 2019г.

Всички изпити се провеждат само в ТУ – София.

Приемането на документи и такси за кандидатстване може да стане в ТУ–София, онлайн на сайта на ТУ-София и в регионалните центрове за приемане на документи.

За актуална информация, свързана с кандидатстудентския прием следете на портала на ТУ-София priem.tu-sofia.bg.

Правилата за приемане на студенти в ТУ-София са описани подробно в Правилник, публикуван за кандидатстудентска кампания 2019.

Кандидатстудентски подготвителни курсове

Катедра „Инженерен дизайн” организира целогодишни кандидатстудентски подготвителни курсове по Рисуване и Композиция за специалност „Инженерен дизайн“:

  • Целогодишен курс: от 27-ми октомври 2018г. до 10-ти април 2019г. в ателие 4502.
    Рисуване – всяка работна събота от 9:00ч. до 13:00ч. (5 уч. ч.)
    Композиция – всяка работна събота от 13:30ч. до 17:30ч. (5 уч. ч.)
    Цената за едно занятие по Рисуване или Композиция e 20 (двадесет) лева; за двете – 40 (четиридесет) лева.
  • Ускорен курс – през май и юни 2019г. (пет седмици от понеделник до петък, без събота и неделя)

Информация и записване: инж. Милка Иванова, каб. 4524, блок 4 на ТУ-София, тел. 02 965 3248 и 0895 58 85 76.

Изпит по РИСУВАНЕ

Информация за изпит по Рисуване

Галерия с кандидатстудентски изпитни задачи по Рисуване

Изпит по КОМПОЗИЦИЯ

Информация за изпит по Композиция

Галерия с кандидатстудентски изпитни задачи по Композиция

ВАЖНО

За кого е предназначена тази специалност и за кого не е подходяща?

Тази специалност е подходяща за лица с явно изразени иновативни нагласи, способни да изобразяват идеите си, да притежават способности и умения да интепретират хармонизирани и композиционно добре структурирани системи, но и да ценят аналитичните методи и логическите изводи. Бъдещите инженер-дизайнери не би трябвало да са подвластни на стереотипи.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

Подходяща е за хора, които биха искали да създават, творят, конструират. Интересуващи се от света около себе си, любопитни, креативни, широко скроени. Готови да се нагърбят с решаването на проблеми. Готови да търсят отговори и да експериментират. Не е подходяща за хора нямащи отношение към естетиката, стила, визията, конструирането, както и към рисуването и логиката.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

За талантливи, креативни, млади хора. Не е подходяща за фиктивно следващи мързеливци.

гл. ас. д-р Здравка Брайкова

Специалността е най-подходяща за хора, които желаят да се занимават сериозно с дизайн. Не е подходяща за хора без мотивация.

доц. д-р инж. Георги Червендинев

За хора, които съчетават в себе си креативно и логическо мислене. Хора със силно изразени артистични наклонности не биха били подходящи за специалността.

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева

За любопитни и неуморни хора, които не се страхуват да скочат в дълбоката вода.

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Специалността ИД е подходяща за студенти, бъдещи инженер-дизайнери, които имат склонност към прилагането на художествен и естетичен подход при решаването на реални инженерни задачи.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Какви знания и умения са необходими на студентите, за да преминат през годините на обучение и да завършат успешно?

Да имат настройката да мислят и да си задават въпроси, да бъдат сръчни – другото се наваксва. :)
Естествено трябва да бъдат креативни и да не ги мързи, което ще рече, че трябва да имат истинска мотивация да се занимават с дизайн, което пък от своя страна значи, че няма място за рутина и трябва да бъдат готови да превключват между различни задачи.

гл. ас. д-р инж. София Ангелова

Еднакво добре усвоени знания и развити умения и в инженерните, и в художествените аспекти на специалността. Балансирано инженерно и артистично мислене.

гл. ас. д-р инж. Боряна Георгиева

Необходимо е да имат непрекъснато желание да учат нови неща и развиват своите умения в проектирането.

доц. д-р инж. Георги Червендинев

Преди всичко е необходима лична мотивация, ясни цели, упоритост, трудолюбие. Всички тези качества са необходими, за да се развият заложбите и таланта, който студента притежава. :) А е нужно да имат усет към форма, цвят, конструкция, логическо и абстрактно мислене.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

За успешното завършване на обучението по Инженерен дизайн е необходимо студентите да имат малко талант и силна мотивация да покрият изискванията за успешен учебен процес. Интелектуалният фон, който трябва да притежават като съвкупност от теоретични знания и практически умения е необходимо да не е тясно профилиран, а в рамките на нормалното и постижимото с тенденция към многостранно развитие.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

На студентите от специалността ИД са необходими достатъчно знания в областта на точните науки – математика, физика, материалознание, машинознание, ергономия, специализирани конструкторски и дизайнерски програмни продукти, както и познания и умения, постигани с помощта на компютърни програми по цветознание, формоизграждане и компютърно рисуване и прототипиране.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Основни: формообразуване, композиция, тектоникa, ергономия, техническо документиране, материалознание и компютърни технологии.

доц. д-р инж. Алекси Момов

Познания в областта на точните науки и изобразителното изкуство, но най-вече широка обща култура, аналитичност, креативност и творческа продуктивност.

гл. ас. д-р инж. Светла Василева

Какви са възможностите за реализация на студентите по специалността след получаването на диплома от ИД?

Широкия спектър от познания, които студентите получават им дава възможност за реализация в различни направления на дизайна.

гл. ас. д-р Яна Юнакова

Предвид теоретичните аспекти при подготовката на инженер-дизайнерите и в съответствие с техните индивидуални способности, интереси и желания те могат да се адаптират бързо към различните продуктови сегменти на икономиката. Обучението е широко профилно и създава възможности за мобилност при избора на конкретни сфери на реализация.

доц. д-р инж. Мирослав Денчев

За жалост реализацията е трудна на нашия пазар, но подготовката която получават нашите студенти е широка и им дава шансове в редица области на дизайна.

гл. ас. д-р Емилия Очкова

Във всички фирми, които произвеждат потребителски стоки и изделия.

доц. д-р инж. Алекси Момов

В проектантски фирми, в големи фирми в дизайнерския отдел, самостоятелно по проекти, вкл. от България за чужбина.

гл. ас. д-р инж. Светла Василева

За съжаление у нас, поради неработещата в момента индустрия, тези наши възпитаници, с изключение на онези, които се насочват в областта на графичния дизайн и по-конкретно при подготовката на печатни и рекламни издания, не намират веднага или желаната реализация.

проф. д-р инж. Николай Ангелов

Мога да кажа от личен опит, че когато човек е безкомпромисен към себе си, желанията и мечтите си и искрено и истински следва повика на сърцето си – успехът е сигурен.

гл. ас. д-р Михаела Гаджева

Научете повече за дисциплините и обучението в специалност „Инженерен дизайн“

Разгледайте проекти на студенти и преподаватели от специалност „Инженерен дизайн“

Прочетете интересни истории на бивши студенти от специалност „Инженерен дизайн“

Включете се в дизайн мрежа и създайте контакти с дизайнери от България и чужбина