Дъждовна геометрия

Описание

Това е един концептуален поетичен проект, съдържащ в себе си единадесет лирични стихотворения, които са озаглавени геометрично: Симетрия, Сфера, Отношения в пространството, Куб, Пирамида, Спирала, Отсечка-цилиндър, Конуси, Вектори, Конкав-Конвекс, Доказателство.

Дизайн концепция

Целта на автора е да експериментира с формата на езика, като смисъл и визуално чрез геометрична форма, за което са създадени и артистични визуализации, поставящи текстовете в художествени композиции и подтикващи читателя да съзерцава текста като форма. Чрез различните преводи се провокира смисловото разбиране на текста, което остава субективно и е наречено от автора „Дъждовно“. С таблата се търси видима геометрия, в която се припознава обективната гледна точка.

„Сюжетът всеки вижда пред себе си,
съдържанието намира само тоя, който има отношение към него,
а формата остава тайна за мнозинството.“
Гьоте

Участници

Автор:
Емилия Очкова-Димитрова

Преводачи:
Никол и Ирина Гринкевич
Здравка Щиркова
София Ангелова
Светла Василева
Иван Димитров

Визуални интерпретации

Поезията е материя, която крие в себе си неотменната загадка на чувствата и е твърде субективна платформа, затваряща се сама в себе си. Дали и доколко авторът успява да предаде почувстваната от него емоция и дали и доколко това е необходимо. Свободното разбиране и интерпретацията на текста са отворени и позволяват на читателя да доразвива и обогатява смисъла.

Преводачите

Стиховете са преведени на руски, английски, френски, немски и испански език.

Стиховете и техните преводи