Удобство и безопасност в банята

Координатори по проекта

Мария Ивчева, мениджър маркетинг комуникации
на “Рока България“

и от страна на катедра “Инженерен дизайн”:
гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова
гл.ас. д-р София Ангелова
доц. д-р Георги Червендинев

Описание

През летния семестър на 2015-2016 учебна година специалност „Инженерен дизайн“ се радва на подкрепа и сътрудничество от страна на “Рока България” във връзка с обучението по дисциплината Ергономично проектиране. В любезното домакинство на Рока България, на територията на изложбената зала на Рока – Експо Баня София, бул. Княгиня Мария Луиза 16 бяха проведени част от занятията на студентите, под формата на срещи, презентации и консултации със специалисти. В края на семестъра на място бяха представени и семестриалните студентски проекти по Ергономично проектиране на тема „Удобство и безопасност в банята“.

Студентите, разпределени в екипи, работиха върху конкретно избрани обекти, сред които бани и санитарни помещения в обществени сгради, детски градини, хотели, промишлени предприятия, частни домове и т.н.

Студенти и преподаватели от специалност ИД отбелязаха Деня на водата, 22-ри март, като изразиха своята съпричастност към инициативата NW4W (NoWalking4Water) на фондация we are water

Участници

Мария Ивчева, Рока България
арх. Димитър Димитров, Рока България
арх. Юлия Димитрова, Рока България
Яна Танковска, Рока България

инж. д-р Мартин Иванов, катедра ХХМ, ЕМФ, ТУ-София

Атанас Згурев, дизайнер и фотограф

Преподаватели от катедра ИД

Студентите от 3-ти курс ИД през учебната 2015-2016 година

Семинари по проекта

В рамките на два еднодневни семинара на тема “Съвременни тенденции в дизайна на бани” и „Ергономично проектиране за бани“, като лектори и презентатори в проекта се включиха:
Мария Ивчева (Рока България) говори за потребителите, техния начин на живот и навиците им. Чез колекциите на Рока тя представи съвременните тенденции в проектирането на бани.
Арх. Димитър Димитров запозна студентските екипи с 3D by Roca, фирмен софтуер на Рока за тримерно проектиране.
Арх. Юлия Димитрова и Яна Танковска представиха ергономични стандарти и други полезни материали от проектната практика на Рока.
Инж. Мартин Иванов (катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“, ЕМФ) представи компонентите на микроклимата като фактори при проектирането на безопасни бани.
Атанас Згурев, дизайнер и фотограф, разказа за участието си в конкурса Jump the Gap на Roca през 2011г и сподели своя опит от дизайнерската практика.
Инж. Георги Червендинев разясни основните положения, свързани с функционалното зониране в бани и санитарни помещения.

Участието на студентите

Финалните екипни разработки, съдържащи авторски скици, ергономични схеми, илюстриращи връзката потребител – изделия – среда, чертежи, моментни снимки, компютърни визуализации и анимации на проектираните обекти бяха представени от студентите от 3-ти курс, специалност “Инженерен дизайн” пред публика на 1-ви и 2-ри юни 2016г. в изложбена зала Рока – Експо Баня София.

Студентските разработки