Съвременни технологии в културно-историческото наследство

За девети пореден път през 2021г. катедра “Инженерен дизайн”, Технически университет – София е домакин на „Съвременни технологии в културно-историческото наследство” – конференция с международно участие, финансирана от НИС на ТУ-София.
За пръв път конференцията се провежда през септември 2013 г., в рамките на “Дни на науката в ТУ-София” и като част от международния научно-изследователски и образователен проект „Изкуство и жизнена среда“.

Ръководители на проекта

проф. д-р Мария Евтимова, за проекта от страна на ТУ – София
д-р Ралица Гелева, изкуствовед от БАН, за проекта „Изкуство и жизнена среда”
Милка Иванова, секретар на конференцията

Тематичните области на конференцията са: І. Традиции, съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство; Културен туризъм, музеи, археология, фолклористика, културна антропология, изобразителни и сценични изкуства. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции и съвременна музейна среда; ІІ. Реставрация и социализация на културно -историческото наследство; ІІІ. Съвременни техники и технологии за съхраняване на архитектурното наследство – цифровизация, дигитална конверсия, цифрови хранилища, изкуствен интелект и др.; ІV. Методология и образование за опазване на културно-историческото, архитектурното и индустриалното наследство; V. Съвременни средства и технологии за пред-ставяне. Персонализирано търсене и споделя-не на обекти на културното наследство във виртуална, допълнителна и мултимодална среда. Проблеми на авторските права; VІ. Културно-историческото наследство при продуктовия дизайн и дизайна на жизнена среда; VІІ. Железницата – минало, настояще и бъдеще; VІІІ. Добри практики.

Избрани моменти от конференцията през 2013г.

През 2013г. изнесените доклади са 16, представените постери – 4, участниците – общо 20 от УАСГ, НХА, ЛТУ, ТУ и БАН, Университета в Ниш, Република Сърбия и Университета на Саламанка, Испания. Пленарните доклади са изнесени от доц. Мирослав Денчев, ТУ – София и проф. Матилде Мартинес, Университет на Саламанка, Испания. Поздравления към участниците в конференцията от страна на ТУ-София поднасят проф. дтн инж. Веско Панов, зам.- ректор по академичен състав и координация и доц. д-р Валери Стоилов, зам. – ръководител ИР – НИС.

Съпътстващата културна програма включва три изложби: ”Курт Шиндлер” с избрани фотоси от Матилде Оларте Мартинес, Университет на Саламанка, Испания, в блок 3 на ТУ-София; “Българско наследство”, експозиция на традиционни български артефакти и “Цветни послеписи”, живопис на художничката Светла Христова в столичната галерия “Артур”.

„Цветни послеписи” на Светла Христова в галерия „Артур”

Светла Христова намира неповторимата връзка между изследователството, духовното съпреживяване и художествената интерпретация на обекти и културни реалности. Като член в екипа по проекта „Изкуство и жизнена среда”, след пътуващ пленер и семинар „Цветовете на Венеция” през есента на 2012, Светла Христова претворява натрупани впечатления, събрани материали и заснети кадри в серията картини, представени за пръв път в изложбата „Цветни послеписи”.