Светлина на познанието

Описание

През 2015г. Техническия университет – София чества своя седемдесетгодишен юбилей, във връзка с който ректорското ръководство възложи на катедра „Инженерен дизайн“ да разработи проект на символна пластика „Светлина на познанието“.

Концепция

Предложената концепция се основава на традицията на скулптурата и съвременното параметрично моделиране. Водени от идеята да отговорят възможно най-точно на поръчителя, авторите на проекта не се фокусираха само върху крайния резултат, а обърнаха внимание на целия процес на проектиране, изработка и монтаж, който трябваше да се ограничи във времевия интервал от около месец. Проектът “Светлина на познанието”, изпълнен в този кратък срок, отразява един съществен аспект от дейността на университета – развиването на нови, ефективни и екологични технологии.

Процесът от идеята до реализацията

Класическата представа за факел е интерпретирана със съвременни материали и технологии. Технологията е параметрично CAD проектиране на цялата конструкция; материалите: неръждаема листова стомана, изрязана на лазер, слепени акрилни плоскости, както и LED осветление за символичния пламък.

Символът на факела представлява копнежа към знание и усъвършенстване. Композицията от повтарящите се ребра се разгръща динамично във височина, подчертавайки стремежа за развитие през годините. Паузите между ребрата позволяват на средата да навлезе в пластичното тяло и да интегрира скулптурата по един естествен начин. Пламъкът на факела е символично представен като пирамида и е осветен с трепкаща светлина, която наподобява жив огън.

Полученият своеобразен триизмерен пъзел изгражда символично идеята на университета за приемственост и развитие – всяка равнина повтаря логиката на предходната, но с малки изменения на площта и посоката – така, както в годините всяко поколение стъпва върху постигнатото от предходното, взема от основата и чрез лека трансформация развива своята индивидуалност. Наслагвайки се, отделните елементи завършват със светлия пламък на познанието – посоката е нагоре и сочи безкрая, така както и стремежът за развитие и усъвършенстване е безграничен.