Работилница за нетъкан текстил

Описание

Работилницата за нетъкан текстил се проведе в началото на лятото на 2015г. в рамките на проект „Български традиции в съвременния дизайн“, финансиран от НИС при ТУ-София и има за цел да популяризира древни техники за обработка на вълна, приложими за получаване на изделия от нетъкан текстил, интерпретирани в нашето съвремие.

За проекта бяха закупени игли за иглонабиване, груба българска вълна, удачна за моделиране на сух нетъкан текстил и фина ангорска лентова вълна, използвана предимно в техниката степване мокро – в мокро. Oсновният организатор по проекта гл. ас. д-р Михаела Гаджева подпомогна всички участници в работилницата на всеки етап от процеса на усвояване на техниките за работа с нетъкан текстил.

Ръководител на проекта

проф. д-р Мария Евтимова

Накратко

Техниката на вълнената плъст е известна от дълбока древност, като основа за устройването на цялостното домостроителство на всеки народ с номадски начин на живот. В наше време тази техника се използва рядко, но се усъвършенства в машинното производство чрез метода на иглонабиването.

Работен процес

В работилницата за нетъкан текстил се включиха както преподаватели и докторанти от катедра „Инженерен дизайн“, така и гости, които в непринудена среда усвояваха възможностите на вълната при иглонабиване, както и при мокро плъстене на нетъкан текстил.

Специално участие в работилницата взе проф. д-р Пенка Димитрова, професионалист в областта на текстила и облеклото. Бяха представени и разработки на креативната млада авторка Марина Попска, която се изявява на международна сцена.

Резултати от изпълнението на проекта

Създадените по време на творческата работилница изделия от нетъкана вълна под формата на текстил, бижута, аксесоари и сувенири бяха представени на изложба в галерия Техне през есента на 2015г.