Първи графичен пленер

Ръководител на проекта

проф. д-р Мария Евтимова

Участници

от катедра ИД, домакин на пленера:
проф. д-р Пенка Димитрова, доц. д-р Георги Червендинев, гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова, гл. ас. д-р Михаела Гаджева, гл. ас. д-р София Ангелова, гл. ас. Емилия Очкова-Димитрова, ас. Теодора Пешева, Радка Йорданова, докторант.

Описание

В рамките на една седмица между 29-ти септември и 3-ти октомври 2014 г. се проведе графичен пленер с гостуващи участници от съседни балкански държави. Дискутирани бяха теоретични проблеми, при обмен на практически опит и теоретични познания за основни графични техники. Пленерът е по проект НИС 141ХТД0002-06 на тема „Изследване взаимодействието на съвременните методи и традиционните графични техники, приложими в рекламния дизайн“.

Гостуващи участници

проф. Катарина Джорджевич – Сърбия
проф. Франц Цурк – Сърбия
проф. Боян Живич – Сърбия
Александар Джинго – Македония
Лина Тренкоска – Македония
доц. Десислава Христова – НХА
Ралица Гелева – БАН
Рангел Чипев – ЛТУ
Елица Тодорова
Виктория Атанасова
Севда Потурляк
Златка Яръмова
Поли Обретенова
Ивайло Саралийски
Симон Илиев
Стефан Наумовски

Работен процес

Цели и резултати от пленера

Изключително позитивният метод на работа съчета художествената практика с особеностите на учебния процес. Осъществяването на този първи на територията на катедра “Инженерен дизайн” графичен пленер беше добър експеримент, с възможност за представяне на различни автори, обединени от една обща цел – създаването на художествени графични творби в традиционни „чисти“ графични техники и чрез смесването им да се изследват възможностите за интерпретация на отпечатъците в рекламния дизайн. Трябва да отбележим подобряването на базата на графичното ателие на катедрата, което позволи то да стане сцена на обмен на практически умения, артистични пърформанси и осъществяването на творчески хрумвания а-ла-прима.
Резултатите от работата показват съчетаването на едни от най-консервативните художествени техники и индивидуалната творческа експресия на участниците с изискванията на съвременното дизайн-проектиране.

ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА 2015

Изложба с оригиналните графични отпечатъци бе представена в новооткритата Галерия „ТЕХНЕ” на ТУ-София. Отпечатан бе и каталог с избрани произведения на участниците в Графичния пленер с международно участие, проведен през 2014г.

Каталог с графики, правени по време на пленера и представени на изложбата

„Основна тема на произведенията е жената с нейните чувства и мисли, но изборът на подхода към нея беше интерпретиран от всеки автор самостоятелно. Представените графични произведения показват многообразието от графични техники – изразно средство на един алегоричен свят, в който ни отвеждат художниците… Ярките постижения при боравенето с образната абстракция и алегория, минималната употреба на цвят – като акцент, подчертаващ контрастите, характерни за графиката, хармониращ с основните въздействащи елементи на произведенията – силата на композиционните решения, еманацията на чистата форма, знакът – все елементи, които са в основата на развитието на артистичните дизайнерски решения.“
д-р Ралица Гелева-Цветкова, изкуствовед
София, ноември 2015