Съвременни интерпретации на български национални артефакти

Описание

В рамките на работа по договор за художествено-творческа дейност No141ХТД0003–06 към НИС на ТУ-София екипът по проекта направи етнографско изследване на български национални артефакти и предложи авторски интерпретации на тези артефакти във вид на продукти на дизайна с приложение в нашето съвремие.

Цели и задачи

Целта на проекта беше да се направи анализ на характерните особености на северняшката фолклорна и етнографска област, като това послужи като изходен материал за разработката на съвременни продукти на дизайна. От гледна точка на етнографския материал, акцентът се постави върху битови продукти в тяхната естествена среда. Впоследствие, екипът на проекта осъществи пренасяне на характеристики на оригинални, български артефакти върху авторски продукти, отговарящи на съвременни функционални изисквания и потребителски очаквания и предпочитания.

Ръководител на проекта

гл. ас. д-р Боряна Георгиева

Участници в проекта:
проф. д-р Пенка Димитрова
доц. д-р Мирослав Денчев
доц. д-р Георги Червендинев
гл. ас. д-р София Ангелова
гл. ас. Емилия Очкова-Димитрова
и студентите:
Виктория Златева, библиографско проучване
Галя Георгиева, графична визия на проекта
Денислав Василев, визуализации
Елмаз Чикуртев, визуализации
Иван Ненов, визуализации

Етнографско проучване

Изследването се съсредоточи върху анализ на характерните за етнографската област артефакти чрез провеждане на изнесена творческа работилница в Дряновска област, посещение на Дряново, Архитектурно-етнографски комплекс Етър – Габрово, където беше проследен и процеса на създаване на част от артефактите. В рамките на творческата работилница се направи и фотографско заснемане както на изследваните обекти, така и на тяхната естествена среда.

Работен процес

Резултати от изпълнението на проекта

Резултатите от последния етап на проекта са:
• интерпретации на характерни за конкретната етнографска област елементи (облекла, шевици и т.н.) със съвременни материали, съобразени с актуални тенденции;
• дизайн концепции и проекти на съвременни продукти, носещи духа и характера на традиционните български занаяти и българска идентичност;
• предложения за начина, по който оригинални битови артефакти (продукти) биха могли да се впишат в съвременния интериор, така че да запазят духа на оригинала и същевременно да отговарят на съвременни функционални изисквания и потребителски очаквания;
• интерпретации на характерни елементи в продукт на принципа на фракталното изграждане;
• рисунъчни интерпретации на всеки от участниците на изследваните артефакти чрез традиционни и съвременни изобразителни техники.