VIALIS – модулен електрически автомобил

Описание

През 2014 и 2015г. екип от катедра „Инженерен дизайн“, ръководен от доц. д-р Георги Червендинев, участва в проектирането и изграждането на прототип на „Модулен електрически автомобил“, осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.

Участници

Ръководител на проекта:
доц. д-р Георги Червендинев

Студентски екип: Анита Боболинска, Атанас Василев, Драгостина Георгиева, Нона Кузманова, Радослав Терзиев, Симона Йотова, Стефан Стефанов, Теодора Тодорова

От идеята до реализацията