Първа лятна работилница по керамика

Описание

С този проект са изследвани различните аспекти при формообразурането на изделия, повърхнни и пластични структури, възникващи при създаването на продукти от порцелан. В творческа среда се реализират експерименти, предлагащи различни гледни точки по зададена тема.

Търсена бе връзката между изящните изкуства (графика, живопис, скулптура) и дизайнерските продукти, като тези отношения се интерпретират в контекста на една съвременна и динамична среда. Целта бе осмислянето на връзката между материала и формата, между структурата и функцията в конкретни изделия.

В творческата работилница под надслов „Възгледите на едни чаши за керамиката“ непосредствената среда породи интересни гледни точки към разглежданите проблеми и доведе до художествени експерименти. Свободното боравене с материала породи позитивни емоции, които допринесоха за креативността на преподавателите и студентите, взели участие в проекта. Резултатите от тази първа по рода си творческата работилница бяха представени пред академичната общност на ТУ-София във фото-изложба.

Работата в ателиета 3126 и 3127

Всеки един от участниците интерпретира зададените първични изходни тела. Проведените разговори и обсъждания по време на работния процес се оказаха изключително полезни, тъй като поставената задача отключи редица въпроси за търсенето на паралелни връзки между различните учебни дисциплини.

В рамките на проекта се състоя и семинар, в който като гост беше поканен работещия в областта на керамичния дизайн Димитър Петров (Ателие Обект, www.studioobject.com).

Керамични изделия на участниците в творческата работилница