Дизайнерско ателие за изработване на прототипи

Описание

Съвместна работа на преподаватели и студенти от специалност „Инженерен дизайн“ за разработване на дизайнерско ателие за прототипиране в различни области на промишления дизайн. Проектът е по договор 122ХТД0001-06 към НИС на ТУ-София.

Участници в проекта по НИС

Ръководител:
доц. д-р инж. Мирослав Денчев
Участници:
гл. ас. маг. инж. Боряна Георгиева
гл. ас. маг. инж. д-р Георги Червендинев
гл. ас. маг. инж. Светла Иванова–Василева
гл. ас. маг. инж. София Ангелова
Мартин Дойчев, студент окс бакалавър
Стефан Стефанов, студент окс бакалавър
Теодора Ангелова, студент окс бакалавър

Малко предистория

При стартирането на работата по проекта помещение 3127 представлява своеобразен склад, след като вече е било ателие по моделиране. През 2011 г. с решение на катедрен съвет на катедра „Инженерен дизайн” помещение 3127 е предоставено за трансформация и разработване на ново дизайнерско ателие. За целта участниците в настоящия проект, заедно със студенти от тогавашния 3-ти курс в дисциплината „Ергономично проектиране” разработват проекти за осъществяването на тази идея.

Помещение 3127 преди трансформацията

Резултати от изпълнението на проекта

В процеса на работа се стига единодушно до извода, че рециклирането и редизайнът на вече налично обзавеждане и оборудване биха били най-подходящата и съвременна форма за работа и обучение в новото ателие.
В изпълнение на настоящия проект в ателие 3127 се обособяват специализирани работни места в съответствие с разнообразните дейности, които се предвижда да бъдат извършвани в ателието.
Тук са представени разработките по Ергономично проектиране на студентите: Анна Николова, Венета Ценова, Елена Буланова, Теодора Чоканова, Димо Димитров, Борислав Борисов, Ния Керанова, Лидия Конецовска, Драгана Механджийска, Юлия Кючукова, Виктория Момчилова, Мануела Диаз, Мими Крумова, Петя Узунова, Велислава Иванова, Росица Петрова, Стефан Стефанов, Мартин Дойчев, Мариян Атанасов.

Разработки на студенти

Ателие 3127 след трансформацията