Аркар – експериментална платформа на електромобил

Описание

Аркар (Arcar) е учебно експериментална платформа на електромобил, съвместна разработка със студенти в трети курс на специалност „Инженерен дизайн“. Проектът Аркар започва през 2010 година от идеята за реализиране на варианти на електромобили върху платформа, оригинално разработена в България. Първият реализиран прототип Аркар е от юни 2012 година.

Участници

Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Георги Червендинев

Студентски екип:
Веселин Чопев
Тодор Стилянов
Никола Велковски

Дизайн процес

Резултати от изпълнението на проекта