Усещане за цвят – Хасково 2009

Описание

В рамките на договор No091ни025-06 към НИС на ТУ-София екипът по проект “Изследване на предпочитанията на съвременният българин към определени цветови хармонични единства” организира арт симпозиум “Усещане за цвят”, за четири поредни дни между 27 и 31 май 2009г. в град Хасково, с любезното домакинство на художничката Мара Латева, управител на фирма “Лектра”.

Цели на проекта

Основна цел на проекта беше разработването на хармонични цветови схеми чрез смесване на реално съществуващи бои за интериор и екстериор от продуктовия каталог на фирма „Лектра“, като същевременно се създадат художествени произведения, чийто анализ да доведе до издаването на каталог с предпочитаните цветови хармонии на съвременния българин. Впоследствие този каталог да подпомага студентите-дизайнери при реализирането на конкретни творчески проекти.

Екип по НИС

Ръководител:
доц. Мария Евтимова

Участици:
доц. д-р Николай Ангелов
ст. ас. Боряна Георгиева
ст. ас. Емилия Очкова-Димитрова
ст. ас. София Ангелова
Горан Биджовски, докторант
Цветелина Павлова, студент
Радка Йорданова, студент
Слав Георгиев, студент

Арт симпозиум

Арт симпозиумът „Усещане за цвят – Хасково 2009“ включва семинар, пленер, презентации и еднодневна изложба, с възможност за творческа реализация на идеи чрез средствата на живописта, както и за изследвания върху предпочитаните от творците колорит и хармонизацията на цветовете. Като съорганизатор на проявата, фирма „Лектра”, Хасково осигурява терен за провеждане на пленера и материали за реализирането на творческите идеи.

Работен процес

Културна програма

В рамките на културната програма се намери време за посещение на античния и средновековен каменен комплекс Перперикон, Каменните гъби, северно от село Бели пласт и наскоро открития музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи” с точно копие на оригинала на разположената в непосредствена близост Александровска гробница.

Творбите от пленера в изложба…

снимки: Мариета Конова, Милка Иванова, Боряна Георгиева и Свилен Гаврилов

Благодарим на