Реконструкция и модернизация на зала 2140

Описание

Участници

Ръководител на проекта:
доц. Емилия Чаушова

Участници в проекта:
доц. д-р инж. Мирослав Денчев
гл. ас. Боряна Георгиева
гл. ас. София Ангелова
гл. ас. Емилия Очкова
Цветелин Любенов, докторант
Дияна Върбанова, студент окс магистър
Ирена Войнова, студент окс магистър
Никола Стефанин, студент окс бакалавър
Светослав Ганчев, студент окс бакалавър

В рамките на работа по договор No 08172хтд-15 към НИС на ТУ-София екипът по проекта намира оригиналните чертежи на зала 2140 от 1964г., прави подробно заснемане на залата, проучва амфитеатрални аудитории във висши учебни заведения – техния общ изглед, елементи на интериора, брой и организация на местата за сядане, брой и организация на проходни зони. На базата на предоставено задание екипът се ориентира към разработването на концепция с минимални промени, при запазване на архитектурните дадености на зала 2140 на ТУ-София.