Печатни брошури за специалност “Инженерен дизайн”

Описание

Дипломни работи за окс бакалавър от 2010 година. Обект на дипломните проекти по графичен дизайн са печатни брошури, които представят част от преподавателите на специалността, както и част от студентите от поток 1712060, чрез техни размисли и някои разработки по време на обучението.

Участници

Ръководител на проекта:
доц. Цветан Илиев

Студенти:
Филип Лазаревски
Деница Тонева