Фирмен стил на Технически университет – София

Дипломна работа

Обект на дипломната работа е тотал дизайнът на Тeхнически университет – София, унификацията на бизнес кореспондентската документация, печати на ниво ректорат, лични служебни и студентски документи (членски карти, пропуски и т.н.), разработването на примерни рекламни атрибути.

Дипломант:
Цветелин Любенов

Дипломен ръководител:
гл. ас. д-р Александър Радославов