Фирмен стил на Технически университет – София

Описание

Дипломна работа за окс бакалавър от 2003 година. Обект на дипломния проект е тотал дизайнът на Тeхнически университет – София, унификацията на бизнес кореспондентската документация, печати на ниво ректорат, лични служебни и студентски документи (членски карти, пропуски и т.н.), разработването на примерни рекламни атрибути.

Участници

Ръководител на проекта:
гл. ас. д-р Александър Радославов

Участници в проекта:
Цветелин Любенов