UNIVERSE – Car made in BG | Българският автомобил UNIVERSE

Описание

Студенти от ТУ-София работят съвместно по дизайнерския проект, наречен “Автомобил, създаден в България”, подпомагани от “Даймлер-Крайслер”, “Брабус” и някои български компании. Основна цел е създаването на действащ прототип на малка градска кола на базата на Smart Forfour до 2007 г.

Участници

Ръководител на проекта:
проф. Сашо Драганов
проф. Харолд Лешке

Студентски екип:
Володя Димитров
Даниел Чавдаров
Иван Иванов

Дизайн процес

Резултати от изпълнението на проекта