Smart Business Card Holder

Екип

Боряна Георгиева
София Ангелова
Деница Димитрова, Университет – Плимут, Великобритания

Oписание

Представеният прототип 1:1 на кутия за съхранение на визитни картички с дизайн, удобен за работа чрез механично плъзване на всяка отделна визитна картичка. Допълнителна софтуерна функционалност, която се предвижда за умния визитник е той да подава на притежателя си сигнал при намаляване броя на визитките и да подсеща да зареждане на визитки, чрез проследяване на календар на важните и значими за потребителя събития. В случаите, в които визитните картички все пак свършат, потребителят би могъл да генерира, посредством QR код, виртуална визитка, която да изпрати на заинтересованите страни, с които комуникира.

Работилницата

Прототипирането чрез лазерно рязане, избор, свързване на електронни компоненти, както и базово програмиране на ARDUINO бяха осъществени във Фаб Лаб – Оулу (Fab Lab – Oulu) на територията на Център за повсеместно компютъризиране на Университета на Оулу, Финландия.

Събитието

Работилница “Реализиране на дигитални продукти” с ментори Дан Сомен (Станфордски университет, САЩ) и Георги Георгиев (Университет на Оулу)
8-мо лятно училище (8th International UBI Summer School 2017) в Център за повсеместно компютъризиране (Center for Ubiquitous Computing – University of Oulu, Finland)