Демо стая 2017

Пълно наименование на проекта

“Демонстрационно помещение за провеждане на експериментални изследвания в областта на микроклимата и интериорния дизайн” – финансиран по направление „ХТД“ към НИС на ТУ-София с договор № 171ХТД0001-06 от 2017г. и е обвързан с други научно-изследователски проекти на НИС на ТУ-София.

Описание

Целта на проекта е да се проектира и реализира специализирано пространство, което да бъде както демонстрационно, така и напълно функционално работно помещение с висока степен на ергономичност, комфорт и здравословност на работната среда. В него се предвижда да се извършват базови експериментални изследвания в работна среда с измерими и частично контролирани компоненти на микроклимата, както и да се разглеждат и анализират проблемни казуси, свързани с ергономията и здравословния микроклимат на работното място. Проектът се реализира в помещение на територията на ТУ-София, което е част от типична академична/офис сграда, предварително ремонтирана, санирана и енергийно ефективна.

Екип

Ръководител:
гл. ас. д-р София Ангелова, катедра ИД, МФ
Участници:
гл. ас. д-р Боряна Георгиева, катедра ИД, МФ
гл. ас. д-р Мартин Иванов, катедра ХХМ, ЕМФ
Симон Игнатов, студент 3-ти курс, ОКС бак. ИД, МФ
Дизайн на обзавеждане arctonic:
доц. д-р инж. Георги Червендинев

Специфични изисквания

Специфичните изисквания към разработваната работна среда са:
1. Обзавеждането да бъде изпълнено от нискоемисийни работни мебели и преграден модул, отделящ наличен санитарен възел; 2. Да бъде осигурен контрол върху естественото осветление в помещението чрез ползване на подходящ нискоемисиен материал. При тези условия е изключено ползването на дървени или пластифицирани повърхности вкл. MDF, ПДЧ. Отговарящите на общите изисквания материали от достъпен ценови клас са стъкло, керамика, стомана и алуминий.

ДЕМО СТАЯ преди трансформацията

Резултати от изпълнението на проекта

Направеният интериорен проект е съобразен с ергономичните изисквания към интериорната организация и качествата на работната среда. Разработен е цялостен интериорно-ергономичен проект за работна среда с експериментален стенд. Обособени са функционално-ергономични зони.
Предвид специфичната архитектурна даденост на помещението с размери 5,36 х 2,70м (около 14кв. м) и височина 3,50м са предвидени геометрични модули. В екипа се постигна съгласие в противовес на статичността на правоъгълника да се работи с триъгълник, който е динамичен и позволява както образуването на квадрат, така и постигането на различни динамични композиции при автономно разполагане на модулите. Автор на серията мебели за специализирано интериорно обзавеждане от нискоемесийни материали ARCTONIC е доц. д-р инж. Георги Червендинев.