Ергономично проектиране

“Малко” жилище и офис за онлайн работа – април-май 2021г.

Под формата на своеобразна онлайн изложба, тук са представени екипни задачи по дисциплината “Ергономично проектиране” от летен семестър на 2020-2021г. Спряхме се на темата “”Малко” жилище и офис за онлайн работа” с основната цел да се проучи и предложи ергономичен редизайн на жизнена и работна среда в ситуация на ковид-криза, която на много хора, в това число и на много студенти, наложи да живеят и работят е едно ограничено пространство. Разработките са реализирани изцяло на базата на дистанционна работа в екип и чрез платформата Microsoft Teams.