Учебни дисциплини

Пластични методи и техники

Oписание

Дисциплината обучава студентите:
– да работят с пособия и суровини от естествен и синтетичен произход като: материали, служещи за експериментиране и проиграване на изходните варианти – хартия, фазер, моделин, глина, стиропор, полиуретан, дърво и др.
– в технологията на приготовление на заготовка от гипс, като изходно пространство, от което, на принципа “изваждане” изрязване на конкретното от общото, се изработват конкретните тела по задачите.
– в усвояване на взаимовръзките между повърхнина и пространство / 2D – 3D /
– в oтличаване на основните типични пластични ситуации.

Преподаватели

доц. д-р Траян Стамов