Учебни дисциплини

Пластичен синтез

Oписание

Дисциплината обучава студентите:
– в условността на понятийната система и взаимовръзка между отделните етапи на обучение и процеса на извеждане на пластични стойности и основни положения от един абстрактно-формален план във все повече тендиращи към функционалност нива.
– да симулират въздействието на определени психо-емоционални състояния, чрез комбиниране на различни материали и цветови стойности.

Преподаватели

доц. д-р Траян Стамов