Учебни дисциплини

Изобразителен синтез

Oписание

Изобразяване на сечения и проникване между различни формени категории. Изобразяване на взаимовръзки чрез изучаваните категории форми: пространствени – абстрактни и утилитарни, конструктивни, функционални и експлоатационни. Рисунъчно конструиране на форми и пространствени структури на база конкретни обекти от производствена и жизнена среда – „експлозивно разлагане” на основни категории форми, като елементи на сложно цяло. Комбинация от форма и формена неопределеност. Типизация на човешка фигура – опростяване, обобщаване, интерпретиране, хиперболизиране. Изобразяване на взаимозависимости ръка–инструмент, стъпало-обувка-динамика на ставни връзки. Съпоставка на животински и човешки череп – конструктивен анализ и изобразителен синтез на база формени категории.