Учебни дисциплини

Дизайн на транспортни средства

Oписание

Представя на студентите възможността да се запознаят с някои основни проектни методики при разработването на транспортни съоръжения и системи, показва връзката между социалната потребност и акта на възникване на транспортното средство, разграничава и обединява ролите на художнка и инженера при разработката на продукта и систематизира в приоритетен ред основните и препоръчителни изисквания за дизайн.
Функцията – определящо условие при конципирането на транспортните средства. Антропометричните и ергономични специфики в съответствие с етногеографската и етнокултурната обособеност на ползвателите, и отражението им върху пластичния характер на транспортните средства. Пазарни стратегии. Законодателни нормативи. Екологията и начини за рециклиране на използваните при производството материали. Серийност – масово производство и отражението му върху избор на технология за производство. Ръчни и конвейрни аспекти в производството. Възможни конструктивно – технологични решения в зависимост от серийността. Ролята на цвета и повърхнинните характеристики при конципирането на транспортните средства. Мнемонични аспекти на дизайна на транспортните средства.

Преподаватели

доц. д-р Траян Стамов