Проекти на Лаборатория ИД

Smart Booths

Oписание

Системата от беседки „Smart booths“ е изградена на базата на еднотипни модули, които изграждат различни конфигурации, в зависимост от изискванията на градската среда и потребителските нужди. В беседките е осигурено електрическо захранване за различни мобилни устройства, Wi-Fi и локално осветление. Възможно е монтирането на фотоволтаични панели върху беседките, които да осигурят тяхното автономно функциониране. Целта е създаването на удобни места за работа, почивка, хранене и др. в открити градски пространства – междужилищни пространства, тротоари, паркове и др.
Можем да разгледаме „Smart booths“ като логично продължение на вече изчезналите от градската среда телефонни кабинки. Беседките „Smart booths“ създават условия за продължителна комуникация с цял свят.

Участници

Автор:
доц. д-р инж. Георги Червендинев

Реализация на макетите:
Smart Fab Lab

Mакетите бяха изработени на 3D принтер в лабораторията за дигитално производство Smart Fab Lab в мащаб 1:15.

Системата от беседки „Smart booths“ бяха представени заедно с проекта „Nomad“ на Световното изложение за архитектура и дизайн в Прага – International Festival Architecture Week Prague, Manes Hall наред с около осемдесет проекти от Чешката република и тридесет и седем проекта от други държави. Архитектурната седмица по традиция представя едни от най-интересните проекти, свързани с архитектура, транспорт и градоустройство, като темата на фестивала през 2016г. „Органичен град“ (Organic city) разглежда градовете като живи, функциониращи и еволюиращи организми, чиито индивидуални компоненти се свързват помежду си, за да формират една естествена среда за живеене.