Проекти на Лаборатория ИД

Прахоброяч IDLab

Oписание

Лаборатория ИД се включи в проекта Прахоброячи на Грийнпийс – България, който проследява данни за чистотата на атмосферния въздух в страната ни. Нашата работа беше да предложим дизайн за кутията на устройството за наблюдение на качеството на атмосферния въздух в градска среда.

Проектът „Прахоброячи“ има за цел да информира гражданите по въпросите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Прахоброяч е устройство, изградено на отворена платформа, което сигнализира при наличие на замърсяване на въздуха над пределно допустими стойности. Под формата на комплект, разработен от работилница Роботев това устройство позволява на потребителите да измерват нивата на фини прахови частици в района, в който живеят. Вграденият датчик е с компактни размери и засича фини прахови частици (ФПЧ) с размер между 2.5 и 10 микрометъра.

Участници

Емилия Очкова-Димитрова
София Ангелова
Георги Червендинев
Мартин Иванов

3D печат на корпуса

Smart Fab Lab