Проекти на Лаборатория ИД

ID Lab в инициативата за реновиране на музея на ТУ-София

Автори

Георги Червендинев
Емилия Очкова-Димитрова

Участници

Студенти от трети курс на специалност „Инженерен дизайн“

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София постави на лаборатория ИД задачата да съдейства за организацията по провеждане на среща на възпитаници, партньори и приятели на ТУ-София. Срещата бе част от кампанията „Ако си дал, не си живял напразно”, както и от благотворителна инициатива, свързана с научно-техническото наследство и реновирането на университетския музей.

Лаборатория ИД в лицето на доц. д-р Георги Червендинев направи проект за кутия за дарения във връзка със събитието, докато гл.ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова организира студенти от трети курс в специалност „Инженерен дизайн“ в ревю-спектакъл на тема „Геометрия в движение“.