Кандидат-студенти

Рисуване

Конкурсният изпит по рисуване е проверка на изобразителните и художествено-естетическите възможности на кандидата за разработване на рисунка на натурна композиция от геометрични тела, промишлени изделия (технически елементи) или предмети от бита.