Кандидат-студенти

Композиция

Конкурсният изпит по композиция е проверка на изобразителните и художествено-естетическите възможности на кандидата за изграждане на формена и цветова композиция в конкретно зададено изобразително поле с равнинно или обемно въздействие при отчитане на дефинирани геометрични елементи и използване на определен брой цветове.