Учебни дисциплини

Шрифт и калиграфия

Oписание

Дисциплината възпитава у студентите добър вкус и професионален подход при избора на шрифтове, и шрифтови комбинации, като основен елемент от графичното проектиране. Въвежда ги в изграждането на пропорциите, рисунъка и декорациите при буквоизграждането. Обучава ги в характеристиките на видовете шрифтови гарнитури и шрифтови семейства, и тяхната хармонична, естетическа връзка; както и в принципите на типографията, като средство за изразяване на идея, чрез буквени композиционни елементи. Посредством практически задачи студентите усвояват калиграфското писане в класическа версия на двете основни азбуки – кирилица и латиница. Допълнително се изучават спецификите на други калиграфски техники и орнаментики.

Преподаватели

гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова
гл. ас. д-р Теодора Пешева
ас. Йоана Кютинска

Препоръчителна литература

Йончев, В., Шрифтът през вековете, Български художник, София, 1974