Учебни дисциплини

Рисунъчен анализ

Oписание

Изграждане на пространствено мислене – логика на линеарно конструиране и светлосенъчно моделиране на форми с различна характеристика и при различни условия на осветеност. Рисунъчно изобразяване на пространствени взаимоотношения в композиционна цялост. Основни теми:
Логика на аналитичното рисуване в два аспекта: абстракция и интерпретация на дадености от природната или изкуствената среда. Композиционни принципи и фактори, определящи добро организиране на обекти в композиция. Противоположности и йерархии. Приповдигане сред равностойни и неравностойни зрителни дадености. Конструиране на светлина и сянка върху различни категории форми. Перспективна квадратура и делителни точки. Пропорции на човешката фигура като обект на изследване.