Студенти

Чуждестранни

В специалност “Инженерен дизайн” могат да кандидатстват за студенти чужденци, които отговарят на условията за прием в ТУ-София.

Обученията за придобиване на степен “Бакалавър“, “Магистър” и “Доктор” са на български език.

За повече информация:
отдел “Чуждестранни студенти” на ТУ-София

+359 2 965-3303 / +359 2 965-3546foreign.stud@tu-sofia.bg

ПРИЕМ кандидат-студенти

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране, записване, обучение, осигуряване, общежитие, такси и др.

Прием бакалаври / магистри
Admission Bachelor and Master – Information in English

ПРИЕМ кандидат-докторанти или специализанти

Информация за чужденци, кандидат-докторанти или специализанти в ТУ-София.

Прием докторанти / специализанти
Admission PhD and non-degree graduate students – Information in English